پروژه ساخت زمین ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی

پروژه ساخت زمین ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی نام پروژه: پروژه ساخت زمین ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی اعتبار: 3 میلیارد و...

دیوار کشی رودخانه یالیان هفت سنگان

دیوار کشی رودخانه یالیان هفت سنگان اعتبار: 6 میلیارد ریال مدت زمان اجرا : 6 ماه متراژ: 300 متر   ...

پروزه احداث سالن چند منظوره شهید رفیعی چوبیندر

پروزه احداث سالن چند منظوره شهید رفیعی چوبیندر اعتبار: 5 میلیارد ریال مدت زمان اجرا: 5 ماه   ...

پروژه احداث خانه های فرهنگ

پروژه احداث خانه های فرهنگ پروژه احداث خانه های فرهنگ شهید بهشتی، مشعلدار و ناصرآباد اعتبار پروژه: 2 میلیارد ریال مدت زمان...

پیاده رو سازی نادری

پروزه پیاده راه سازی نادری اعتبار پروژه : 7 میلیارد ریال مدت زمان اجرا: 7 ماه    

پروژه ساخت زمین ورزشی در ناحیه دانش

پروژه ساخت زمین ورزشی در ناحیه دانش نام پروژه: پروژه ساخت زمین ورزشی در ناحیه دانش اعتبار: 3 میلیارد و پانصد میلیون ریال ...

پارک جیبی نواب

پارک جیبی نواب اعتبار: 2 میلیارد و 500 میلیون ریال مدت زمان اجرا: 4 ماه    

پروژه خانه فرهنگ چوبیندر

خانه فرهنگ چوبیندر تصویر سه بعدی پروژه یک طبقه زیر زمین سه طبقه روی زیر زمین زیر بنا 455متر مربع اعتبار: یک میلیارد و 150...

پروژه میدان و المان ورودی چوبیندر

میدان و المان ورودی چوبیندر تصویر سه بعدی مساحت:1952 متر مربع برآورد طبق دفترچه فهرست بهاء96: 6.783.000 میلیون تومان  ارتفاع...

پروژه خانه فرهنگ ناصر آباد

خانه فرهنگ ناصر آباد نام پروژه: خانه فرهنگ ناصر آباد اعتبار: 5 میلیارد ریال مساحت: 1320 متر مربع زیربنا: در سه طبقه ...

پروژه خانه فرهنگ شهید منتظری

خانه فرهنگ شهید منتظری نام پروژه: خانه فرهنگ شهید منتظری اعتبار: 5 میلیارد ریال مساحت: 1500 متر مربع زیربنا: در سه...

پروژه خانه فرهنگ شهرک شهید بهشتی

خانه فرهنگ شهرک شهید بهشتی نام پروژه: خانه فرهنگ شهرک شهید بهشتی اعتبار: از اعتبارات دولتی هزینه می شود مساحت: 1412 متر...