مدير منطقه يک مهندس اصغر بهنام زاده

 

نام و نام خانوادگي : مهندس اصغر بهنام زاده                                       
تاريخ تولد : 1357
 
محل تولد : قزوين
 
تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی شهری
 
سال ورود به شهرداري : 1381
 
مسئوليتهاي قبل از مديريت منطقه :
 
کارشناس شهرسازی منطقه یک
مسئول طرح تفضیلی منطقه دو
مسئول شهرسازی منطقه سه
مسئول شهرسازی منطقه 2
مسئول شهرسازی منطقه یک
مدیریت تدوین ومقررات در معاونت شهرسازی
مدیر منطقه یک
 
 

 

 

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

پروزه احداث سالن چند منظوره شهید رفیعی چوبیندر

پروزه احداث سالن چند منظوره شهید رفیعی چوبیندر

اعتبار: 5 میلیارد ریال

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تصاویر مرتبط