پیاده روسازی خیابان آیت الله طالقانی

فاز یک پیاده روسازی طالقانی پیاده روسازی و جدول گذاری در خیابان طالقانی حد فاصل پل طالقانی تا  تقاطع ولیعصر (عج) توسط معاونت...

پروژه ساخت زمین ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی

پروژه ساخت زمین ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی نام پروژه: پروژه ساخت زمین ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی اعتبار: 3 میلیارد و...

دیوار کشی رودخانه یالیان هفت سنگان

دیوار کشی رودخانه یالیان هفت سنگان اعتبار: 6 میلیارد ریال مدت زمان اجرا : 6 ماه متراژ: 300 متر   ...

پروزه احداث سالن چند منظوره شهید رفیعی چوبیندر

پروزه احداث سالن چند منظوره شهید رفیعی چوبیندر اعتبار: 5 میلیارد ریال مدت زمان اجرا: 5 ماه   ...

پروژه احداث خانه های فرهنگ

پروژه احداث خانه های فرهنگ پروژه احداث خانه های فرهنگ شهید بهشتی، مشعلدار و ناصرآباد اعتبار پروژه: 2 میلیارد ریال مدت زمان...

پیاده رو سازی نادری

پروزه پیاده راه سازی نادری اعتبار پروژه : 7 میلیارد ریال مدت زمان اجرا: 7 ماه    

پروژه ساخت زمین ورزشی در ناحیه دانش

پروژه ساخت زمین ورزشی در ناحیه دانش نام پروژه: پروژه ساخت زمین ورزشی در ناحیه دانش اعتبار: 3 میلیارد و پانصد میلیون ریال ...

پارک جیبی نواب

پارک جیبی نواب اعتبار: 2 میلیارد و 500 میلیون ریال مدت زمان اجرا: 4 ماه    

پروژه خانه فرهنگ چوبیندر

خانه فرهنگ چوبیندر تصویر سه بعدی پروژه یک طبقه زیر زمین سه طبقه روی زیر زمین زیر بنا 455متر مربع اعتبار: یک میلیارد و 150...

پروژه میدان و المان ورودی چوبیندر

میدان و المان ورودی چوبیندر تصویر سه بعدی مساحت:1952 متر مربع برآورد طبق دفترچه فهرست بهاء96: 6.783.000 میلیون تومان  ارتفاع...

پروژه خانه فرهنگ ناصر آباد

خانه فرهنگ ناصر آباد نام پروژه: خانه فرهنگ ناصر آباد اعتبار: 5 میلیارد ریال مساحت: 1320 متر مربع زیربنا: در سه طبقه ...

پروژه خانه فرهنگ شهید منتظری

خانه فرهنگ شهید منتظری نام پروژه: خانه فرهنگ شهید منتظری اعتبار: 5 میلیارد ریال مساحت: 1500 متر مربع زیربنا: در سه...

پروژه خانه فرهنگ شهرک شهید بهشتی

خانه فرهنگ شهرک شهید بهشتی نام پروژه: خانه فرهنگ شهرک شهید بهشتی اعتبار: از اعتبارات دولتی هزینه می شود مساحت: 1412 متر...