چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

دیوار کشی رودخانه یالیان هفت سنگان

دیوار کشی رودخانه یالیان هفت سنگان

اعتبار: 6 میلیارد ریال

مدت زمان اجرا : 6 ماه

متراژ: 300 متر

 

تصاویر مرتبط