چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

پروزه احداث سالن چند منظوره شهید رفیعی چوبیندر

پروزه احداث سالن چند منظوره شهید رفیعی چوبیندر

اعتبار: 5 میلیارد ریال

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تصاویر مرتبط