چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

پروزه پیاده راه سازی نادری

پیاده رو سازی نادری

اعتبار پروژه : 7 میلیارد ریال

مدت زمان اجرا: 7 ماه

تصاویر مرتبط