دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

اجرای پروژه محوطه سازی ساختمان بهزیستی محله پیر حصار مورد تقدیر قرار گرفت

فرهاد اکبرشاهی ، مدیر بهزیستی شهرستان قزوین با حضور در دفتر اصغر بهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از تلاش های مسئولین منطقه یک شهرداری قزوین بخاطر اجرای پروژه محوطه سازی ساختمان بهزیستی واقع در محله پیرحصار قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ این دیدار که بخاطر اجرای مصوبه بازآفرینی استان، در خصوص محوطه سازی ساختمان بهزیستی در محله پیرحصار انجام شد، اکبر شاهی، مدیر بهزیستی شهرستان قزوین با اهدا لوح از زحمات و تلاش های بهنام زاده مدیر منطقه یک و آقاجانی معاون عمرانی منطقه تقدیرکرد.

تصاویر مرتبط