یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

ارجاع 606 مورد پرونده تخلفات ساختماني به واحد اجراي احكام در سال99

اصغر بهنام زاده، مدير منطقه 1شهرداري قزوين گفت : در99تعداد 606مورد پرونده تخلفات ساخت وساز بعد از بررسي هاي لازم براي اجراي حكم صادره از كميسيون ماده صد به واحد اجراي احكام منطقه یک شهرداري ارجاع شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه یک شهرداري قزوين؛ بهنام زاده افزود: از تعداد 606  مورد پرونده ارجاعي به واحد اجراي احكام 66 مورد مربوط به اجرای حکم تخریب و 48 مورد مربوط به اجراي حکم وبرگشت به وضع سابق بوده است.

وي اضافه كرد: براي  تعداد 63 مورد نيز حكم  پلمپ و ممانعت از كار صادر شده بود.

بهنام زاده درپايان از مالكين وصاحبان پروانه ساخت وساز درخواست كرد :از تغييرات دراجراي پروانه ساختماني صادره به طور جدی خوداري کرده و قبل از هرگونه تغييري درساخت ساختمان با كارشناسان واحد شهرسازي منطقه یک شهرداري مشورت واز نظريات آنان باخبر شده تا  شاهد ضرر و زيان واز دست رفتن زمان و ارجاع پرونده به كمسيسيون ماده صد و اجراي احكام مختلف توسط  واحد اجرا ي احكام نباشيم.

لازم به ذکر است در سال99 تعداد پرونده های ارجاعی به واحد اجرای احکام بیش از 50 درصد افزایش داشته است.

تصاویر مرتبط