چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

احداث بنا بدون دریافت پروانه ساختمانی و تاییدیه سازمان نظام مهندسی در نواحی منفصل شهری ممنوع است

اصغر بهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از ملزم بودن شهرداری به تخریب ساختمانهای درحال احداث بدون پروانه ساختمانی و تاییدیه سازمان نظام مهندسی در نواحی منفصل شهری مشعلدار، دانش وناصرآباد و چوبیندر و خیرآباد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده افزود: طبق ماده 100 قانون شهرداریها کلیه مالکین قبل از شروع احداث بنا ملزم به اخذ پروانه ساختمانی  بوده و همچنین مطابق   قانون نظام مهندسی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین ضمن اخطار به مالکینی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا مغایر با پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب سازمان ملی ساختمان و بدون رعایت اصول شهرسازی و بهداشتی اقدام به احداث بنا کنند گفت : هرگونه احداث بنا بدون اخذ تاییدیه مهندسین ناظر و عدم استحکام بنا، منجر به صدور رای تخریب در کمیسیون ماده 100 شده و عواقب آن به عهده مالکین خواهد بود.

تصاویر مرتبط