دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

تنظیم 508 لایحه و دادخواست در واحد حقوقی منطقه یک شهرداری قزوین در سال 99

اصغر بهنام زاده،مدیر منطقه یک شهرداری قزوین گفت: در سال 99تعداد508 لایحه و دادخواست در واحد حقوقی منطقه یک شهرداری قزوین تهیه و تنظیم و به مقامات قضایی برای احقاق حقوق شهرداری تحویل شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛بهنام زاده افزود: بر اساس  آمار ارائه شده در سال99، 508 لایحه و دادخواست در واحد حقوقی منطقه یک شهرداری قزوین تهیه و تنظیم شده است که نسبت به مدت مشابه 45درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه گفت: در این مدت 352مراجعه به شعبات دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی توسط کارشناسان حقوقی برای رسیدگی ودریافت آرا صورت گرفته است که نسبت به سال 98 ، 10 درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول عنوان کرد:  همچنین آراء صادر شده در محاکم قضایی به نفع منطقه یک  شهرداری قزوین نیز 144مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه 4 درصد رشد داشته است.

بهنام زاده درپایان گفت : واحد حقوقی منطقه شهرداری قزوین از آرا صادره درخصوص چکهای برگشتی مبلغ بیش از 17میلیارد ریال در آمد کسب برای شهرداری کرده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 95 درصد  افزایش داشته است.

تصاویر مرتبط