شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

واریز بیش از 58 میلیارد ریال عوارض خودرو توسط مالکین خودروها در سال 99

اصغر بهنام زاده، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین گفت:مالکین خودروها درسال 99بیش از 58میلیاردریال عوارض خودرو پرداخت کرده اند.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ وی افزود: در سال99  بیش از 58میلیاردریال عوارض خودرو از مالکین خودروها در منطقه یک شهرداری قزوین دریافت شده استکه نسبت به مدت مشابه  20درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد:عوارض فوق بابت بیش از  21هزارو 680خودرو بوده که شامل خودروهای مختلف می شود.

این مقام مسئول عنوان کرد:  درسال 99 کاربران 36دفتر و دفاتر پیشخوان دولتی و واحد عوارض خودرو منطقه یک شهرداری قزوین تعداد 21 هزار و 680درخواست را ثبت کرده اند.

بهنام زاده بیان کرد: از تعداد درخواست های ثبت شده در 301روز فعالیت، 21 هزار و 680مالک خودرونسبت به پرداخت  عوارض خودرو اقدام کرده اند.

مدیرمنطقه یک شهرداری قزوین یادآور شد: از این تعداد 61 مینی بوس، 302موتور سیکلت، 168 وانت دو کابین، 20هزار و 53خودرو سواری، 9 اتوبوس، 783 وانت تک کابین، 149کامیون و 147 دستگاه کامیونت بوده است.

تصاویر مرتبط