چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

رشد 25درصدی ساخت و ساز غیر مجاز در سال 99 نسبت به مدت مشابه در منطقه یک شهرداری قزوین

بهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از رشد 25درصدی ساخت و ساز غیر مجاز در سال99 نسبت به مدت مشابه در منطقه یک شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده افزود: با تلاش واحد اجرائيات و همچنين همكاري دادستاني و نيروهاي انتظامي از هزار و 227  مورد ساخت وساز غیر مجاز در سال99 ممانعت و با متخلفان در چارچوب قوانين و مقرارت شهرداري ها برخورد شده است.

بهنام زاده به آمار گزارشات تخلفات ساختماني درسال99اشاره كرد و گفت: گزارشات تخلفات ساختماني كه منجر به تشكيل پرونده در كميسيون ماده صد در اين مدت شده بيش از 348مورد بوده كه براي رسيدگي و بررسي به اين كميسيون ارجاع داده شده اند.

وي ادامه داد: همچنينهزار و 100 مورد ساختمان در حال احداث در منطقه یک كه داراي تخلفات ساختماني بودند از سوي واحد اجرائيات شهرداري قزوین  کارشان متوقف شده است.

بهنام زاده با تاكيد براين موضوع كه در اين مورد تنها شهرداري ها تاثيرگذار نيستند و سازمان هاي ديگر نيز دخيل هستند، افزود: براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهر ديگر ادارات و سازمان هاي مربوطه نيز بايد همكاري كنند.

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین افزود: رويكرد ما در شهرداري و شوراي‌اسلامي شهر عمران، آباداني و توسعه‌ مناطق حاشيه ‌اي و كم برخوردار و توزيع عادلانه‌ خدمات در اين مناطق است و سياست گذاري ما در اين خصوص توجه بيشتر به حاشيه‌ شهر بوده كه با جديت همچنان ادامه دارد.

تصاویر مرتبط