چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

کارکنان منطقه یک شهرداری قزوین تست کرونا دادند

با حضور کارشناسان اداره کل سلامت قزوین از کارکنان منطقه یک تست کرونا گرفته شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین، در تست کرونا که با مخاط بینی انجام شد نتیجه تست 60نفر از پرسنل منطقه یک که در این طرح شرکت کرده بودند منفی شد.

منطقه یک شهرداری قزوین با اجرای پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا جزو مناطق فعال مبارزه با شیوع ویروس کرونا است. 

تصاویر مرتبط