دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ساماندهی و زیبا سازی زمین های تملک شده خیابان انصاری شرقی در دستور کار شهرداری قرار گرفت

اصغر بهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از ساماندهی و زیبا سازی زمین های تملک شده خیابان شهید انصاری شرقی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین ؛ بهنام زاده گفت: بنا به دستور شهردارقزوین و در راستای سیاستهای مدیریت شهری ؛ ساماندهی و زیباسازی زمین های تملک شده خیابان شهید انصاری شرقی در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن شروع شد.

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین افزود : عملیات اجرایی این طرح با همکاری سازمانهای زیبا سازی، مدیریت پسماند و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین در حال انجام است.

تصاویر مرتبط