شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

احداث سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی ناحیه منفصل دانش 20درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

اصغر بهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از پیشرفت فیزیکی 20درصد احداث سرویس بهداشتی زمین چمن مصنوعی شهرک دانش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین ؛ بهنام زاده افزود: سرویس بهداشتی عمومی ناحیه دانش در زمینی به مساحت 60متر مربع و با اعتبار  4میلیاردو 500 میلیون ریال در کنار زمین چمن مصنوعی در حال احداث است.

وی اضافه کرد: سرویس بهداشتی عمومی ناحیه دانش با هدف ارتقا بهداشت عمومی ناحیه ، برطرف کردن نیاز ورزشکاران و رعایت بهداشت فردی و محیطی در حال احداث است.

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین در پایان اظهار کرد.: سرویس بهداشتی عمومی ناحیه دانش دارای 7 چشمه است که تا پایان سال احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

تصاویر مرتبط