پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

پروژه آماده سازی سطح منطقه یک برای گسترش نواحي ومحلات شهري 30درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

اصغر بهنام زاده مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از پیشرفت 30درصدی آماده سازی سطح منطقه یک خبر داد .

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده گفت : عمليات اجرايي پروژه آماده سازی سطح منطقه یک(نواحی منفصل و متصل شهری )از سال ابتدای مهرماه سالجاری در زمینی به مساحت 3500متر مربع آغاز شده است  وتاكنون كه دوماه از آغاز اجراي پروژه گذشته ، اقدامات خوبي از قبيل آماده سازي ، خاكبرداري ، زير سازي ، مخلوط ریزی انجام شده است .بهنام زاده افزود : هدف از آماده سازي سطح منطقه یک را گسترش نواحي ومحلات شهري ودرآمد زايي براي شهرداري بيان كرد .

وي اضافه كرد : درسال جاری با اعتبار 15 ميليارد ريال ادامه آماده سازي، جدول گذاری و پیاده روسازی در سطح منطقه1 (نواحی منفصل و متصل شهری)در حال انجام است.

تصاویر مرتبط