یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

ی

ناحیه منفصل شهری چوبیندر و خیرآباد در مسیر عمران و آبادانی

اصغربهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از جدول گذاری، دال گذاری ، نصب پل فلزی و آسفالت تقاطع بلوار امام خمینی (ره)و خیابان شهید رفیعی ناحیه منفصل شهری چوبیندر و خیرآباد توسط شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده گفت :در تقاطع بلوار امام خمینی و خیابان شهید رفیعی 100متر جدول گذاری، 5متر دال گذاری، نصب پل آهنی به طول 5متر و آسفالت تقاطع با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون ریال توسط شهرداری قزوین اجرا شده است.

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین هدف از اجرای این پروژه را دفع و هدایت آبهای سطحی و فصلی، ارتقا بهداشت عمومی، جلو گیری از انتشار بوهای نامطبوع، تسهیل در عبور و مرور شهروندان و وصل بلوار امام خمینی به خیابان شهید رفیعی عنوان کرد.

بهنام زاده درپایان اظهار کرد: از زمان بازدید از ناحیه منفصل شهری چوبیندر و خیرآباد اقدامات مطلوبی انجام شده و پروژه های شاخصی در حال اجراست که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

تصاویر مرتبط