دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

بهنام زاده:

صدور 241مورد مجوز حفاري در چهار ماهه ابتدایی سالجاری در منطقه یک شهرداری

اصغر بهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداري قزوين گفت : در چهار ماهه اول سالجاری تعداد 271مورد مجوز حفاري براي شركت هاي خدمات رسان و انشعابات شهروندان صادرشده است .

به گزارش روابط عمومي منطقه یک شهرداري قزوين؛ بهنام زاده افزود: از اين تعداد 6مورد مربوط به شركتهاي خدمات رسان مانند شركتهاي آب، برق ، گاز، مخابرات وغيره بوده است .

وي اضافه كرد : تعداد 265مورد از اين مجوزها مربوط به درخواست انشعاب شركت های آب  و فاضلاب ، برق ،گازو مخابرات براي انشعابات شهروندان بوده است .

 مدیرمنطقه 1 شهرداري قزوین بیان کرد : براساس 271 موردمجوز حفاري صادر شده درچهار ماهه اول سالجاری، مقدار490متر حفاري در نقاط مختلف منطقه 1 شهرداري انجام شده است .

بهنام زاده از شهروندان محترم درخواست كرد : قبل از اقدام به هرگونه حفاري درمعابر اصلي و فرعي حتما از شهرداري و ساير شركتهاي خدمات رسان مجوز دريافت کنند تا شهرداري نيز با آگاهي از مجو زهاي صادر شده بتواند به موقع با هماهنگی شركتهاي مذکور نسبت به مرمت و آسفالت محل حفاری اقدام كند  

 

تصاویر مرتبط