پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

آماده سازی معابر تفکیکی زمینهای عظیم زاده،10% پیشرفت فیزیکی داشته است.

اصغر بهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از10% پیشرفت فیزیکی عملیات عمرانی آماده سازی معابر زمینهای عظیم زاده خبرداد

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین ؛ بهنام زاده گفت:عملیات عمرانی این پروژه از اواخر سال98 آغاز ودر سالجاری بااعتبار بیش از 16میلیاردریال 10% پیشرفت فیزیکی داشته است.وی افزود این پروژه در غرب شهر وظلع غربی دادسرای قزوین به مساحت 10هکتار در حال اجرا است.

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین تصریح کرد:این پروژه شامل آماده سازی معبرورودی اصلی، دومیدان ومعابرفرعی می باشد.

بهنام زاده هدف از اجرای این پروژه را ایجاد درآمدهای پایدار،افزایش فضای شهر وگسترش نواحی ومحلات منطقه یک شهرداری عنوان کرد.

تصاویر مرتبط