پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

گسترش ساختمان اداری سازمان آرامستانهای شهرداری قزوین با همکاری منطقه یک شهرداری

اصغر بهنام زاده،مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از 56درصد پیشرفت فیزیکی احداث ساختمان اداری سازمان آرامستانها با همکاری منطقه یک شهرداری قزوین خبرداد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین، بهنام زاده گفت: عملیات اجرائی این پروژه از محل اعتبارات سازمان آرامستانها در دو طبقه وبه مساحت 628مترمربع با اعتبار 10میلیارد ریال از سال 98آغاز و 56درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

این مقام مسئول اظهارکرد: این پروژه باهدف بهبود فضای اداری سازمان آرامستانها،گسترش محیط اداری وپاسخگویی به موقع به ارباب رجوع در ساختمان متمرکز اداری در حال احداث است.

مدیر منطقه یک گفت: این ساختمان در دوطبقه وبا اسکلت بتنی توسط شرکت "بهسازان آینده قزوین" وبا نظارت معاونت عمرانی منطقه یک احداث وطبق قرارداد فاز یک این واحد اداری در شش ماهه اول سالجاری به پایان می رسد.

تصاویر مرتبط