شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

بهنام زاده؛

درآمد 8 میلیارد و 100میلیون ریال عوارض واحدهاي تجاري در سال97توسط کسبه

اصغر بهنام زاده ، سرپرست منطقه یک شهرداري قزوين گفت: در سال 97تعداد 2300واحد تجاري در منطقه یک شهرداري قزوين عوارض خود را پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومي منطقه دو شهرداري قزوين؛ بهنام زاده افزود: در منطقه یک شهرداري قزوين بیش 11هزار واحد تجاري مشغول فعاليت هستند.

وي بيان کرد: با پرداخت عوارض 2300واحد تجاري در اين منطقه در سال97 مبلغ 6میلیارد  و 100میلیون ريال درآمد کسب شده است.

بهنام زاده اضافه کرد: بيشترين درآمد حاصل از واحدهاي تجاري در فروردین سال 97 به مبلغ بيش از 900ميليون ريال بوده است.

اين مقام مسوول افزود:ميزان مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع عوارض بايد افزايش پيدا کند چراکه شهروندان با پرداخت به موقع عوارض مي‌توانند مديريت شهري را در آباداني شهر یاری نمایند.

پايان پيام  

تصاویر مرتبط