دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

تخریب بنا ودیوار مخروبه خطر ساز در منطقه یک شهرداری قزوین

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین گفت: با استناد به مقررات و تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها تخریب بنا و دیوار مخروبه خطر ساز در جهت ایمن‌سازی و زیبایی سیما و منظر شهری در خیابان تبریزکوچه 27بن بست علیخانی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین ، سید مهدی حاجی سید رضی اظهار کرد: تخریب بافت‌های فرسوده غیر ایمن سطح منطقه از ابتدای سالجاری  شروع شده و این طرح ادامه‌دار خواهد بود. با استناد به مقررات و تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها تخریب دیوار و بنای خطر ساز خیابان تبریز کوچه 27 بن بست علیخانی  در جهت ایمن‌سازی و زیبایی شهری انجام شد.

وی اجرای این طرح را با اطلاع قبلی مالکان دانست و گفت: طبق برنامه زمان بندی شده پلاکاردهای لازم نصب و ۱۰روز فرصت جهت ایمن‌سازی مکان در نظر گرفته شده است.

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 4 بنای فرسوده و دیوار خطر ساز ، تخریب ۱۰۰ درصدی شده‌اند، خاطرنشان کرد: مابقی بناها که تعداد آن‌ها نیز قابل توجه است درصورت عدم اقدام مالکین در مدت زمان تعیین شده برای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار با در یافت حکم قضایی در همین مسیر قرار می‌گیرند.

سید رضی وجود تعداد زیاد بنای فرسوده در سطح منطقه یک را زیبنده یک شهر توریستی ندانست و افزود: قطعاً یکی از مواردی که تا حصول نتیجه این منطقه  در دستور کاری خود دارد، حذف بافت‌های فرسوده است.

تصاویر مرتبط