یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

اختصاصی سازی معابر ممنوع/ جمع‌آوری موانع غیرمجاز کوچه ها و بن‌بست‌های ناحیه امامزاده علی

امینی رئیس ناحیه امامزاده علی (ع) خبر داد: موانع غیر مجاز در ورودی معابر، کوچه ها و بن بست های ناحیه امامزاده علی در راستای سهولت و جلوگیری از اختلال در تردد شهروندان، رسیدگی به مطالبات شهروندان و رعایت عدالت اجتماعی جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ مهرداد امینی گفت :با توجه به شکایت شهروندان ،گزارش های مردمی از طریق سامانه 137 و در خواست اهالی تعدادی از معابر اصلی و فرعی ناحیه امامزاده علی با بررسی کارشناسی اقدام به برچیدن تعدادی از موانع کرد.

وی افزود: این اقدام توسط برخی ساکنان در راستای ویژه شدن، تبعیض و عدم پارک خودرو در کوچه های اختصاصی انجام می شود که هر گونه انسداد و کنترل معابر نیاز به اخذ مجوز دارد.

امینی اضافه کرد: این اقدام قانونی در اجرای تبصره یک ذیل بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، همچنین تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداری که معابر و کوچه های عمومی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری هستند و مستند به ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها حفظ و حراست از اموال عمومی و مهیا ساختن برای استفاده عموم  از وظایف شهرداری تعیین شده است مبنی بر اینکه سد معابر عمومی ممنوع و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن این معبرها به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند.

 

انتهای پیام

تصاویر مرتبط