پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲

دستفروشان ناحیه دانش و ناصرآباد در روزبازار ساماندهی می‌شوند

در جریان بازدید مدیران شهری از ناحیه دانش و ناصرآباد، جانمایی مکانی برای ساماندهی دستفروشان این ناحیه مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ با هدف جانمایی مکانی برای ساماندهی دستفروشان ناحیه منفصل شهری دانش و ناصرآباد، حسین صلح جو عضو شورای اسلامی شهر قزوین، سیدمهدی حاجی‌سیدرضی سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین، اصغرالهیاری مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری، علی دوستی‌نسب مسئول هماهنگی امور نواحی شهرداری از این ناحیه بازدید کردند.

در این بازدید حسین صلح جو عضو شورای اسلامی شهر بر لزوم جانمایی محلی برای ساماندهی دستفروشان با هدف در نظر گرفتن رفاه حال ساکنان و سهولت در رفت و آمد شهروندان به روزبازار این ناحیه در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرد.

همچنین سیدمهدی حاجی سیدرضی، سرپرست منطقه یک شهرداری از رئیس ناحیه منفصل دانش و ناصرآباد خواست در زمان کوتاهی نسبت به جانمایی و معرفی مکانی برای ساماندهی دستفروشان این ناحیه اقدام کند تا ساکنان ناحیه دانش و ناصرآباد بتوانند به راحتی در روزهای تعیین شده برای روزبازار، مایحتاج خود را تهیه کنند.

اصغر الهیاری سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردهای کشاورزی نیز در این بازدید بر اهمیت ساماندهی دستفروشان ناحیه دانش و ناصرآباد در روزبازار تاکید کرد.

در این بازدید مکانی در فاز 3 ناحیه دانش برای راه‌اندازی روزبازار و ساماندهی دستفروشان در نظر گرفته شد که بعد از طی مراحل قانونی و هماهنگی‌های لازم نسبت به انتقال دستفروشان به مکان جدید اقدام به عمل خواهد آمد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط