دیدار رییس واعضای شورای شهرو مدیر منطقه یک شهرداری با اهالی محله سلامگاه (پایین محله) در مسجد حضرت علی اکبر (ع)