سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

میدان و المان ورودی چوبیندر

پروژه میدان و المان ورودی چوبیندر

مساحت:1952 متر مربع

برآورد طبق دفترچه فهرست بهاء96: 6.783.000 میلیون تومان

 ارتفاع المان:13 متر

تصاویر مرتبط