سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

خانه فرهنگ چوبیندر

پروژه خانه فرهنگ چوبیندر

یک طبقه زیر زمین

سه طبقه روی زیر زمین

زیر بنا 455متر مربع

اعتبار: یک میلیارد و 150 میلیون تومان

 

تصاویر مرتبط