شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

بهنام زاده:

در 6 ماهه اول سال جاری 296 مجوز حفاري در منطقه یک شهرداری قزوین صادرشده است

اصغر بهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداري قزوين گفت : در 6 ماهه اول سال جاری تعداد 296مورد مجوز حفاري براي شركت هاي خدمات رسان و انشعابات شهروندان صادرشده است .

به گزارش روابط عمومي منطقه یک شهرداري قزوين؛ بهنام زاده افزود: از اين تعداد 10 مورد مربوط به پروژه های شركت هاي خدمات رسان مانند شركت هاي آب، برق، گاز، مخابرات و غيره بوده است.

وي اضافه كرد: تعداد 286 مورد از اين مجوزها مربوط به درخواست انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات براي شهروندان بوده است.

مدیرمنطقه یک شهرداري قزوین بیان کرد: براساس 296 مورد مجوز حفاري صادر شده درشش ماهه اول سال جاری، مقدار463 متر حفاري در نقاط مختلف منطقه یک شهرداري انجام شده است.

بهنام زاده از شهروندان درخواست كرد: قبل از اقدام به هرگونه حفاري درمعابر اصلي و فرعي حتما از شهرداري و ساير شركت هاي خدمات رسان مجوز دريافت شود، تا شهرداري نيز با آگاهي از مجوزهاي صادر شده بتواند به موقع باهماهنگي آن ها نسبت به مرمت و آسفالت محل حفاري اقدام كند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط