یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

بهنام زاده؛

احداث خانه های فرهنگ در نواحی منفصل شهری به منظور توزیع عادلانه امکانات است

اصغر بهنام زاده ، سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین؛ گفت :در نواحی منفصل شهری مشعلدار، ناصر آباد و شهرک شهید بهشتی خانه های فرهنگ راه اندازی ودر آینده نزدیک به بهره داری خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده گفت: راه اندازی خانه های فرهنگ در نواحی منفصل شهری مشعلدار، ناصر آباد و شهرک شهید بهشتی به درخواست شهروندان و با مساعدت اعضای شورای اسلامی و شهردار قزوین انجام می شود.

سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین خاطزنشان کرد: به منظور راه اندازی خانه فرهنگ، سه واحد مسکونی در نواحی منفصل شهری تهیه  شده که پس از تجهیز به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان این که توزیع عادلانه امکانات از اهداف مجموعه مدیریت شهری است، افزود: هدف از راه اندازی خانه های فرهنگ در این نواحی جلب رضایت شهروندان، ارتقای فرهنگ عمومی و استفاده از دوره های آموزش عمومی عنوان کرد.

این مسوول اضافه کرد: پیش بینی می شود، این پروژه ها، با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال، تا پایان دی ماه به بهره برداری برسد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط