احداث پل اتصال ناحیه دانش به ناصر آباد

اتمام100درصد پیشرفت فیزیکی پل ورودی ناحیه دانش به ناصر آباد به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین، بهنام زاده گفت: این پل ارتباطی دارای دو پل بزرگ و کوچک فلزی وبتنی است که برروی...